Patientrettigheder

​Læs om dine rettigheder som patient.

​Som patient har du ret til:

  • ​at få information om din sygdom (diagnose) og behandling
  • at se din journal
  • ​at afbryde undersøgelse og behandling
  • at nægte deltagelse i videnskabelige forsøg
  • at klage
  • at søge erstatning, hvis du kommer til skade på sygehuset

Læs mere om patientrettigheder. ​

Redaktør