​​​​​​

Tilsynssamtale

​​​Samtalen om din respiratoriske behandling hjemme.

En tilsynssamtale er med henblik på at drøfte den lægelige ordination af din respiratoriske behandling, herunder overvågning ved hjælpere indenfor syns- og høreafstand.  

Du skal henvende dig hos vores sekretær i afsnit 24, 4. sal, rød opgang.  ​

Til samtalen vil der fra Respirationscenter Øst deltage et tværfagligt team bestående af en læge, en sygeplejerske og en socialfaglig rådgiver. 

Samtalen vil særligt have fokus på, om du har ønsker til fravalg af enten dele af den ordinerede behandling eller overvågning.

Ved samtalen vil vi oplyse dig om de helbredsmæssige risici, der følger af dine eventuelle fravalg og sikre os din forståelse af disse. 

​Vi vil slutteligt beskrive de fremadrettede aftaler i form af et fornyet samtykke - et journalnotat, som du får udleveret efter samtalen, eller tilsendt snarest muligt herefter. Notatet skal ligge tilgængeligt for dine respiratoriske hjælpere i hjemmet.​

​Hvis du e​​r under 18 år:

Fra du fylder 15 år, er det som udgangspunkt dig, der giver samtykke til behandling og overvågning - og indtil du bliver 18 år, skal dine forældre som hovedregel inddrages ​i beslutningen. 

Fra du er fyldt 15 år, er det derfor nødvendigt, at du selv medvirker i samtalen sammen med den ene eller begge dine forældre (forældremyndighedsindehaver/værge). ​​​


​​


Redaktør