​​​​​

Om Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte

Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.  Kig grundigt efter, hvor din aftale finder sted.