Om afsnittet

​​​​​​​​​​​​​​

Ledelse

Niels Risør Hammer
Konstitueret afsnitsansvarlig overlæge
E-mail: niels.risoer.hammer@regionh.dk
                  
Dorte Inekci
Afdelingssygeplejerske 
E-mail: Dorte.Inekci@regionh.dk​     

Os i tal 

Afsnittet har ansat omkring 130 sygeplejersker 
Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021 har 20​ sengepladser 

Vores mål

  • at patienten får en behandling svarende til den højest eksisterende lægefaglige standard
  • at patientens plejebehov opfyldes
  • at de pårørende føler sig velinformerede og velkomne
  • at medarbejderne internt oplever tilfredshed i arbejdet, udvikles og til stadighed udfordres
  • at afsnittet lever op til Rigshospitalets og Neurocentrets overordnede målsætning

Optageområde 

Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021 er et af i alt fire neurointensive afsnit i Danmark. Vi modtager voksne og børn fra Østdanmark, Grønland og Færøerne. ​​

Samarbejde

Hjerne- og Nervesygdomme, Intensiv Behandling 6021 arbejder især sammen med enheder på Rigshospitalet:
  • Afdelingerne i Neurocentret  
  • Rigshospitalets øvrige intensive afsnit
  • BørnUngeAfdelingen

Redaktør