Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO)

Enheden varetager administration af hjælpeordninger til respiratorbrugere i eget hjem.

RHO's ansvarsområder​

​​L​øbende opgaver for regionsfunktionen for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden:

  • ​Budget- og regnskab ift. regionens budget for området samt særydelsesbudget, herunder løbende afrapportering til regionen
  • Sikring af kommunal medfinansiering af sundhedsbehandling i eget hjem
  • Implementering af Region Hovedstadens rammeaftaler med leverandører af respiratorovervågning
  • Implementering af samarbejdskontrakter for hver enkelt patientordning med leverandører
  • Sagsbehandling og høringssvar i forhold til Danske Regioner, ministerier, advokater m.v. i samarbejde med Region Hovedstaden
  • Klagesagsbehandling for patientgruppen
  • Deltagelse i arbejdsgrupper vedrørende sygehusbehandling i eget hjem/hjemmerespiratorområdet, herunder indenfor økonomi, indkøb, lovgivning m.v.​
  • Løbende optimering af registrering af udstyr, og i forlængelse heraf udarbejdelse af serviceaftaler med leverandører af udstyr.
  • Udvikling af database for administration af området og koordination med øvrige relevante sundhedsfaglige systemer.
  • Afholdelse af samarbejdsmøder og temadage for samarbejdspartnere – RCØ, kommuner, leverandører, øvrige regioner m.v. ​

Kontaktinformationer til medarbejdere i RHO

Marianne Thobo Køhler
Leder af RHO
E-mail: marianne.thobo.koehler@regionh.dk

Pia Sisli
Administrativ koordinator
E-mail: pisi@glo.regionh.dk

Kate Hald Andersen
Administrativ koordinator


 

Redaktør