Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR)

Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) varetager faglige hjælpeordninger i eget hjem for 23 respiratorbrugere i Region Hovedstaden. 

Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) er en tværgående enhed i Region Hovedstaden under Neurocentret, der varetager ​faglige hjælpeordninger til 23 respiratorbrugere. 

Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) består af en leder og 6 teamledere, der tager sig af administrationen af de 23 hjælpeordninger med i alt 140 respiratorisk uddannede hjælpere tilknyttet. 

Enhed er placeret på Rigshospitalet – Glostrup  og har et  samarbejde med Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO) og Respirationscenter Øst.
Redaktør