Afdelinger

Afdeling for Hjerneskader

Afdelingen behandler og genoptræner patienter med svær hjerneskade pådraget på grund af slag, stød, fald, hjertestop eller infektion. Afdelingen er en del af Rigshospitalet, men har udefunktion på Hvidovre Hospital.

Afdeling for Rygmarvsskader

Afdeling for Rygmarvsskader behandler og genoptræner patienter med rygmarvsskader. Afdelingen er Danmarks største behandlingssted for patienter med rygmarvsskader og udfører behandling, uddannelse og forskning på et internationalt niveau. Afdelingen ligger i Hornbæk og har klinikker både i Hornbæk og i Glostrup.

Afdeling for Krisepsykologi

Afdeling for Krisepsykologi tilbyder kriseterapi til indlagte patienter i forbindelse med akutte sygdomsforløb. Afdelingen står til rådighed med katastrofeberedskab ved større ulykker eller katastrofer. Samtidigt behandler vi akutte krisereaktioner og PTSD (post traumatic stress disorder). 

Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte 

Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte har ansvaret for patienter, der skal bedøves eller intensiv behandles i forbindelse med sygdomme i nervesystemet eller psykiatriske lidelser. Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser

Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser foretager undersøgelser af patienter med en række sygdomme som epilepsi, sklerose, nervebetændelse, nerveskader og muskelsvind. Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser huser også Dansk Center for Søvnsygdomme. Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi foretager operationer i hjerne og nerver på et højt specialiseret niveau. Afdeling modtager primært patienter fra Region Hovedstaden, men afdelingen behandler patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme behandler medicinske sygdomme og skader i nervesystemet og blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Vi har særlig ekspertise inden for epilepsi, sklerose, hovedpine, hukommelsesproblemer og neuromuskulære lidelser. Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.

​Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling

Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling har ansvaret for patienter, der skal bedøves eller intensiv behandles i forbindelse med sygdomme i nervesystemet eller psykiatriske lidelser. Afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling​ har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup. Tjek din indkaldelse og se, hvor du skal møde op.

Andre enheder

Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO)

Enheden varetager administration af hjælpeordninger til respiratorbrugere i eget hjem.


Videnscenter for Neurorehabilitering 

Videnscenter for Neurorehabilitering samler viden og udvikler nye løsninger om behandling og genoptræning af rygmarvsskader og hjerneskader.