The International Classification of Function - ICF

​VNR anvender WHO-klassifikationen ICF​, International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Der er fokus på både den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i kombination med helbred og kontekstuelle faktorer og ser dermed på borgerens samlede livssituation. ICF bidrager med et fælles sprog på tværs af faggrupper, sektorer og nationer.​​

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) er både en ramme for klassifikation og en helhedsmodel (bio-psyko-social) udgivet af  WHO  i 2001 – se figuren nedenfor.

ICF modellen

ICF modellen. Frit efter inspiration - MarselisborgCentret.

Pilene i figuren illustrerer, at alle faktorer er afhængige og kan påvirkelig hinanden. F.eks. kan funktionsevnen både påvirke helbredstilstanden, og helbredstilstanden kan påvirke funktionsevnen.

I 2003 oversat til dansk af Sundhedsstyrelsen og MarselisborgCentret: Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.
Med modellen er det muligt at beskrive et menneskes fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og begrænsninger med fokus på krop, aktivitet og deltagelse. Herunder de helbredsmæssige samt personlige og omgivelsesmæssige faktorer (kontekst), der kan påvirke funktionsevnen.

”Kroppens funktioner og anatomi” omfatter fysiologiske funktioner (inkl. psykologiske funktioner) og kroppens anatomiske strukturer, som organer og lemmer. Er der et problem, f.eks. nedsat muskelstyrke eller hukommelsesproblemer, beskrives det som en funktionsnedsættelse. 

”Aktiviteter” omfatter et menneskes udførelse af opgaver eller handlinger på individniveau. Er der nogle vanskeligheder eller begrænsninger i udførelsen af aktiviteten, f.eks. madlavning og/eller kommunikation, beskrives det som en aktivitetsbegrænsning .

”Deltagelse” omfatter involvering i dagliglivet, f.eks. arbejde, skole og/eller fritidsaktiviteter. Er der vanskeligheder eller begrænsninger i deltagelse af dagligdagen, beskrives det som deltagelsesbegrænsninger.  

Deltagelse betragtes af mange, som det optimale mål med al rehabilitering.

De tre komponenter kan påvirke hinanden i samspil og beskrive menneskets funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.

”Omgivelsesfaktorer” er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i, og som kan have både positiv (fremmende) og negativ (hæmmende) indflydelse på funktionsevnen.

De ”personlige faktorer” er egenskaber og kompetencer (præferencer) hos det enkelte menneske og som har betydning for adfærd og mestringsevne.

ICF indgår i Danmark som en del i definitionen af rehabilitering.

Inden for neurorehabilitering i Danmark er hyppig anvendt som en fælles for forståelsesramme og et standardiseret sprog til at beskrive helbred, funktionsevne og kontekst. Det kan anvendes tværfagligt, tværsektorielt og på tværs af nationer.

F.eks. er genoptræningsplanen baseret på terminologien fra ICF.

Education and Implementation Committee (EIC) og The Functioning and Disability Reference Group (FDRG) hos netværket omkring WHO's gruppe af Internationale Klassifikationer (WHO-FIC) har udviklet et ICF e-learning tool, der giver en introduktion til strukturen og brugen af ICF, her.

Vil du vide mere om mere om ICF – modellen og klassifikationen her.​

​​Reference

  • Marselisborgcentr​et. ICF.  ​​​​​
  • Sundhedsstyrelsen. ICF International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand, Munksgaard, 2003.​​​​Redaktør