​​

Dialog på tværs

​Afdeling for Rygmarvsskader tilbyder højt specialiseret rehabilitering af personer med rygmarvsskader. Samlet har vi omkring 170 indlæggelser årligt fra 46 kommuner, Færøerne og Grønland. Behandling, rehabilitering, pleje og forebyggelse af yderligere komplikationer efter en rygmarvsskade er komplekst og kræver særlig viden. Mennesker med rygmarvsskader udgør en lille gruppe i kommunalt regi og det kan være en vanskelig opgave for kommunerne at vurdere og tilbyde den rygmarvsskadede borger den bedst mulige støtte efter udskrivelse. Det kræver viden om sundhedsfremmende tiltag så komplikationer som f.eks. tryksår, hjerte/kar sygdomme, fejlstillinger, senskader, respirations- og spise/drikke udfordringer forebygges.

Form​​​å​​l

At sikre mennesker med rygmarvsskader en god tværsektoriel overgang gennem forståelse af patientgruppe og arbejdsmetoder i de to sektorer. 

Metod​e

Aktionsforskning. Ved tilbagevendende dialogmøder med samarbejdskommunerne identificeres problemstillinger, som en arbejdsgruppe behandler efterfølgende. 

Proj​​ektperiode

Februar 2020 - 

Må​​lgrup​​​pe 

Sundhedspersonale der arbejder med personer med rygmarvsskade.

Proje​​ktleder

Henrik Hagen Poder​
Afdeling for Rygmarvsskader
Udviklingsterapeut
Henrik.Hagen.Poder@Regionh.dk​​

​Samarbejdspartnere

Tværsektoriel Kompetenceudvikling Kommunerne i Østdanmark


Redaktør