Hjemmekemo - behandling i eget hjem

Innovationsprojektet ”Hjemmekemo” er et eksempel på en mulighed for at gå helt nye veje til gavn for patienterne. Det udsprang af Rigshospitalets innovationsindsats ”IdeRiget”, hvor ti projektideer fra medarbejdere blev udvalgt til videreudvikling. 

”Hjemmekemo” var en af ideerne, og blev for Afdeling for Blodsygdomme en lejlighed til at afprøve en ny måde at give patienterne behandling på. Ideen vandt og blev tildelt yderligere støtte til afprøvning i samarbejde med hæmatologiske patienter med akut leukæmi og lymfekræft. De fik mulighed for at forlade Rigshospitalet med en rygsæk eller mavetaske, hvor der ligger en kassette med kemobehandling, der fuldautomatisk kan give behandling over flere dage. 

Projektlederen var i meget tæt sparring med de første patienter: Hvad fungerede godt? Forstod de materialet? Var de trygge ved oplæringen? Og skulle sygeplejerskerne kontakte dem hjemme eller ville de hellere selv ringe ved problemer? Patienterne modtog grundig instruktion og kunne ringe ind til afdelingen døgnet rundt ved tvivl eller komplikationer. Men det viste sig at være meget få, der havde behov for det.

Særligt to forhold skal tænkes ind, når patienter på denne måde indgår som en væsentlig del af egen pleje og behandling: Dels kræver det høj faglighed af de sundhedsprofessionelle, der ved hjælp af klare procedurer, intuitivt og sikkert udstyr, faglig viden og pædagogiske kompetencer skal sikre, at hver patient hver gang bliver sendt trygt og godt hjem. Dels kræver det inddragelse af de pårørende, der også skal indvilge i og klædes på til opgaven og føle sig trygge ved, at patienten får behandling hjemme.

Projektet har vist så gode resultater, at hjemmekemo i dag er et standard behandlingstilbud til patienterne i Afdeling for Blodsygdomme, ligesom løsningen med den avancerede medicinpumpe i en taske har bredt sig til andre hæmatologiske afdelinger i landet  og også til andre behandlingsformer (antibiotika) i andre afdelinger (Afdeling for Hjertesygdomme og Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet). 

Innovationsprojektet har vist, at man kan nå at udvikle og implementere markant nye behandlingsregimer og teknologier på kort tid, når det giver god faglig mening, er til oplagt gavn for patienterne, når der afsættes tid og rum til det, og når det ledes af de rette ildsjæle og har god ledelsesopbakning. 

Afdelingen vandt i september 2016 hædersbevisningen ”Den Gyldne Skalpel” for tiltaget (Dagens Medicin, 9. september 2016).

Redaktør