​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samtaler om liv og behandling

Patientsamtaler med eksistentielle temaer skal sikre patienter øget selvbestemmelse og inddragelse. Afdeling for Blodsygdomme sætter fokus på patientinddragelse og livskvalitet med en ny type samtaler med patienter og deres pårørende.

I Afdeling for Blodsygdomme skal en særlig indsats hjælpe patienter og deres pårørende med at få taget stilling til vigtige spørgsmål allerede tidligt i sygdomsforløbet, således at behandling og pleje kan tilpasse patientens ønsker og mål.

Samtalekonceptet 'Samtale om Liv og Behandling' er udviklet af Afdeling for Blodsygdomme i samarbejde med et panel af patienter og pårørende.

Under udviklingsarbejdet blev det tydeligt, at patienter og deres pårørende efterspørger en samtale, der er reserveret til en diskussion af eksistentielle temaer og som hjælper patienterne til at få et overblik over deres forløb og deres fremtidsudsigter.. 

Denne samtale kan finde sted både i starten af et behandlingsforløb og når der sker store forandringer i sygdomsforløbet, samt når behandlingsmulighederne begynder at være udtømt.

 Samtaler om liv og behandling - indhold og form
Under Samtaler om Liv og Behandling spørger læger og sygeplejersker til patientens forståelse af sygdommen, og om hvor meget patienten ønsker at vide om deres prognose og tilbyder herefter at dele deres bedste bud på patientens fremtidsudsigter i overensstemmelse med dette.

En prognose kan udtrykkes som forventet restlevetid angivet som et tidsinterval (fx uger til måneder eller måneder til år), hvor der altid gøres plads til den prognostiske usikkerhed. Prognose kan også udtrykkes som funktion – forventer vi, at patienten vil genvinde kræfter eller blive svagere herfra? Der spørges ind til patientens og den pårørendes håb, bekymringer og frygt og deres ønsker for fremtidig pleje og behandling. 

Når livets sidste tid nærmer sig, kan samtalen også indeholde en diskussion af, om patienten ønsker genoplivning, hvor vil denne gerne opholde sig i livets sidste tid, og skulle det ske, at man ikke er ved bevidsthed, er der så en pårørende, som er informeret og som kan agere talerør?

Der er afsat 60 min til hver samtale og patienter og pårørende er forberedte hjemmefra med udgangspunkt i en særlig invitation og hver deres forberedelsesark.  Alle samtaler er tværfaglige - dvs. at der er deltagelse af både læger og sygeplejersker og evt. andet tværfagligt personale, for eksempel fra Palliationsenheden.


Guides og træning af læger og sygeplejerskerEn del af konceptet er tværfaglig træning af læger og sygeplejersker i den nye type samtale. Parvis (læge+ sygeplejerske) afprøves samtalen ved simulationstræning med professionelle skuespillere. En fortsat udvikling af de kommunikative kompetencer sikres gennem fast supervision af læger og sygeplejersker udført af palliationsenheden på Rigshospitalet.

Der er udviklet en samtaleguide til personalet, som indeholder en ”dagsorden” for samtalen og eksempler på sætninger, der kan anvendes som inspiration til fx at dele prognostisk information og spørge ind til patientens præferencer. Ligeledes giver den et eksempel på en struktur for henholdsvis sygeplejerskens og lægens rolle under samtalen.

Som en del at træningsforløbet til personalet, har afdelingen produceret en række film, der kan forberede læger og sygeplejersker til den svære samtale med kronisk syge patienter. 

Filmene viser en samtale mellem læge, sygeplejerske, en patient og en pårørende. I filmene er det to skuespillere der agerer hhv. pårørende og patient. Samarbejdspartnere

Sideløbende med implementeringen samarbejder projektet med Syddansk Universitet med henblik på at indsamle data om værdien og udbyttet af samtalerne for såvel patienter som personale. 

Konceptet er afprøvet med patienter med myelomatose i løbet af efteråret 2019 og forventes at blive udbredt til relevante øvrige patientgrupper i afdelingen i løbet af 2020.


Vil du vide mere om Samtale om liv og behandling?

Kontakt

Stine Novrup Clemmensen
Projektleder, 1. reservelæge, Afdeling for Blodsygdomme

Cæcilie Borregaard
Klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Blodsygdomme

Katrina Pitt Winther
Facilitator, projektchef i Enhed for Patientinddragelse CKO

[til toppen]


Redaktør