Virtuelle konsultationer i Center for Kræft og Organsygdomme

​Videokonsultation MinSP er et virtuelt tilbud, som kan bruges til at supplere eller erstatte fremmøde- og telefonkonsultation. Det kan anvendes af alle afdelinger og patienter, der er aktive på MinSP. 

I marts 2020 blev der i forbindelse med covid-19-krisens start for alvor behov for en platform, hvor patienter via video og telefon kunne få kontakt til hospitalet i forbindelse med udredning, behandling og behandlingskontrol, uden at skulle have et fysisk fremmøde. 

For patienterne er der en række fordele, blandt andet ift. at minimere smitterisiko og få mere fleksibilitet i behandlingen. 

Hvis afdelingen og patienten vurderer, at patientens aftale med hospitalet kan gennemføres som et videomøde, vil patienten blive indkaldt til videomøde og skal ikke møde fysisk op på hospitalet. 

Videomødet kan gennemføres på smartphone, iPad eller computer. Der er desuden en række forudsætninger omkring udstyr, der skal opfyldes, for at videomødet kan gennemføres.    
Redaktør