Sammen om valg

Beslutningsstøtteværktøjer til patienter med tyk/ endetarmskræft til gavn for både patienten, pårørende og de sundhedsprofessionelle

Et implementeringsprojekt i samarbejde med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital – støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Fælles beslutningstagen har i Danmark høj politisk prioritet, men det har indtil videre vist sig svært at omsætte til klinisk praksis. Kræftpakkeforløb og fokus på effektivisering udfordrer, at patienterne får tid til at tænke sig om inden behandlingsplanen lægges. 

Studier fra udlandet peger også på, at de sundhedsprofessionelle kan have svært ved at se fordelene ved beslutningsstøtteværktøjer, bl.a. fordi de kræver tid og fordi man oplever, at fælles beslutningstagen allerede finder sted. 

”Sammen om valg” har derfor et dobbelt rettet fokus med henblik på at finde veje til at overkomme barrierer og sikre yderligere udbredelse af fælles beslutningstagen:

  1. Tilpasning, afprøvning og evaluering af to beslutningsstøtteværktøjer efter anerkendte metoder i kombination med..

  2. involvering af patienter og sundhedsprofessionelle i udvikling og implementering af understøttende tiltag (som fx patientundervisning, patientcoaching eller ændrede arbejdsgange)
- således at beslutningsstøtteværktøjerne indlejres i helstøbte løsninger til gavn for både patienten og evt. pårørende og de sundhedsprofessionelle. 

Vi starter ikke på bar bund, men bygger videre på ambitioner og gode erfaringer.
Center for Kræft og Organsygdomme har siden 2013 arbejdet på at gøre kulturen og arbejdsgangene mere patientvenlige. 

Enhed for Patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme har opbygget ekspertise indenfor udvikling og implementering af nye serviceydelser gennem involvering af brugerne i hele udviklingsforløbet. Projektet ledes af Katrina Pitt Winther sammen med overlæge Camilla Qvortrup, overlæge Onkologisk Klinik 

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus (”Patienternes Kræftsygehus”) går foran, når det gælder om at sætte patienten først. I 2014 etableredes Center for Fælles Beslutningstagning www.cffb.dk for at styrke patienternes mulighed for inddragelse og øge deres handlekraft. 

Centret har opbygget ekspertise indenfor udvikling og afprøvning af beslutningsstøtteværktøjer og PROM’s samt kommunikationstræning af personalet. I nærværende projekt stiller Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus skabelonen Beslutningshjælperen™ til rådighed sammen med ekspertise om tilpasning og evaluering af brug af beslutningsstøtteværktøjerne.

I forhold til udvikling og implementering af løsningerne bidrager Odense Universitetshospital på lige fod med de 2 øvrige hospitaler.

Patienterne får beslutningsstøtte til 2 komplekse behandlingsvalg
Fokus er på 2 beslutningsanledninger for patienter med tyk/endetarmskræft (KRC – kolorektal cancer), hvor vi har udviklet, afprøvet og implementeret beslutningsstøtteværktøjer til følgende situationer:

  1. Efter operation: Forebyggende kemoterapi for at mindske risiko for tilbagefald

  2. Ved metastaserende KRC: Kombinationsterapi vs. enkeltstofbehandling eller ingen behandling mhp. livsforlængelse og palliation. 

Du kan se et  eksempel på en samtale, hvor redskabet bliver anvendt af en af de overlæger, som er med i projektet. Her Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus.
Se filmen 'Fælles beslutningstagen i praksis'

Læs mere om initiativet Sammen om Valg på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside


Vil du vide mere om projektet


Katrina Pitt Winther
Projektchef 
Telefon 51 29 01 32


Camilla Qvortrup 
Overlæge i Onkologisk Klinik,
camilla.qvortrup@regionh.dk 
Telefon: 35 45 59 09Redaktør