Menneske i systemet

Patientinddragelsesdagen 12. september 2018 satte fokus på mennesket i systemet

Velkommen

Moderator: Mette Rosendal Darmer, konstitueret centerdirektør, Center for Kræft og Organsygdomme


12:25-12:35 - Velkomst: Ledelse i en patientinvolverende organisation
Mette Rosendal Darmer (konstitueret centerdirektør)

12:35-12:55 - Rigshospitalet og patientinddragelse: Direktørens drøm
Per Christiansen (hospitalsdirektør)

Katrina Pitt Winther (projektchef)

Nye strukturer omkring patienten  

Moderator: Lone Siersbæk, afd. sygeplejerske, Klinik for Blodsygdomme

13:10-13:25 - I Kræftværket er det fællesskabet, der gør en forskel 
Sara Blemmer og Henriette Berthel (unge i kræftforløb) interviewes af Lone Siersbæk på scenen
Helle Pappot (overlæge, Onkologisk Klinik)
Mille Guldager Christensen (klinisk sygeplejespecialist, Onkologisk Klinik)


Når patienten har brug for noget ekstra

Moderator: Terese Katzenstein, overlæge, Infektionsmedicinsk Klinik

14:10-14:25 - Om at miste sin uafhængighed og kampen for at genvinde den 
Louise Malene Lindstrøm (patient – men mest af alt menneske)


Tina Bruun (sygeplejerske og projektkoordinator, Infektionsmedicinsk Klinik)


Anne-Lene Rye Marcussen (adjunkt) og Jytte Ørsted (oversygeplejerske, Onkologisk Klinik)


14:55-15:10 - 
Hvordan undgår man at miste sig selv som isolationspatient? 
Rikke Bjolde (klinisk sygeplejespecialist, Infektionsmedicinsk Klinik)

De eksistentielle valg

Moderator: Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet

Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet


16:00-17:00 - Oplæg og debat med salen, Eksistentielle statements


Debat:
  • Hvordan vi arbejder med fælles beslutningstagen 
  • Den ændrede lægerolle og behovet for tværfagligt samarbejde
  • Patientens behov for selvbestemmelse og håb
  • Hvordan refleksionsrum som ”eksistenslaboratorier” hjælper personalet til at finde nye veje til de nødvendige, svære samtaler

Oplægsholdere: Jesper Rendsmark (psykolog), Mette Pøhl (overlæge, Onkologisk Klinik), Stine Novrup Clemmensen (1. reservelæge, Klinik for Blodsygdomme), Susanne Friis Hasché (afd. sygeplejerske, Onkologisk Klinik), Katrina Pitt Winther (projektchef) og Lotte Blicher Mørk (hospitalspræst)


Redaktør