Patientinddragelse i Finsencentret

Som patient i Finsencentret skal du opleve, at du har indflydelse, og at den behandling og pleje, du får hos os, tager udgangspunkt i dit behov og din livssituation. Derfor arbejder vi systematisk med inddragelse af patienter og pårørende. 

Ambitionen med Patientinddragelse

Finsencentret er en patientcentreret organisation, der yder behandling, pleje og service af høj faglig kvalitet. Et sted hvor personalet trives, og er stolte af at arbejde, og hvor patienter og deres pårørende føler sig mødt som mennesker, godt behandlet og hjulpet til at klare sig bedst muligt igennem deres sygdomsforløb.

Værdi for patienten

Alt hvad vi laver, skal give størst værdi for patienten. Det er derfor nødvendigt både at inddrage det faglige perspektiv (hvad kan vi tilbyde af pleje og behandling for en given sygdom) og patientens eget perspektiv og prioritering. Denne inddragelse skal ske systematisk og direkte.

For at indfri denne ambition vil Finsencentret gå forrest i udvikling og afprøvning af nye serviceydelser, metoder og organisationsformer – altid i tæt samarbejde med lokale team/afsnitsledelser, medarbejdere og patientrepræsentanter. Vores høje faglighed er en forudsætning for dette – og vi vil løbende stræbe efter at dokumentere effekten af nye tilbud, metoder og tiltag, så vi står på evidensbaseret grundlag.


Se vores korte film-trailer om patientinddragelse i Finsencentret:

Dine pårørende er velkomne​​​

Vi arbejder aktivt med at inddrage pårørende, og opfordrer altid til, at du tager en pårørende med til konsultationer og møder. Hvis du har et særligt ønske om, at dine pårørende indgår mere aktivt i plejen, vil vi meget gerne bidrage til at få det til at lykkes. ​

Patientinddragelse er mange ting

Systematisk patientinddragelse handler for os om at involvere patienter hver gang vi arbejder med nye tiltag eller udvikling af vores arbejdsgange. Det har resulteret i en række forskellige tiltag og projekter i klikkerne bl.a. bedre indretning af venteområder, forbedring af stuegangen, indretning af ungestuer og et ungeopholdsrum og arbejde med coaching i patientsamtaler. 

Giv tiden tilbage til patienterne er overskriften for to initiativer, som du kan møde i alle vores klinikker: 

  • Information om ventetid i ambulatorierne
    Ventetid kan ikke altid undgås, men når du møder i ambulatoriet, skal du have besked om, hvem du skal møde, om der er forsinkelse, og hvor lang ventetiden er. Når du ved, hvor længe du skal vente, kan du bedre udnytte tiden efter eget ønske.

  • Faste holdepunkter for indlagte patienter
    Mange oplever at de bruger tiden mens de er indlagt på at vente på at blive undersøgt, få svar på prøver eller blive behandlet. Faste holdepunkter i løbet af dagen og et overblik over, hvad vi har planlagt for dig, giver dig mulighed for at udnytte den ledige tid efter dit eget ønske.
    Nogle afsnit tilbyder f.eks. en patientbog, en slags dagbog, hvor du kan notere vigtige aftaler, spørgsmål og hændelser.
    Download patienthåndbogen​ (pdf).

Ønske​​r du at blive endnu mere inddra​​get?

Vi søger løbende patienter og pårørende, der har lyst til at deltage i fx fokusgruppeinterview eller give input til konkre​te forbedringer. Hvis du kunne tænke dig at være med til at dele dine erfaringer og ønsker, så send en mail til projektleder Katrina Pitt Winther på katrina.pitt.winther@regionh.dk.​

Filmen om vores erfaringer med Planetree ​

Film fuld længde: 16 minutter


Redaktør