Eksempler på vores arbejde med patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Vi arbejder med indsatser og projekter, der handler om fælles beslutningstagen, patient-empowerment og med nye rammer, der styrker patientinddragelse.


 Fælles beslutningstagen

 Patient-empowerment

 Nye rammer der styrker patientinddragelse

 Patientfortællinger - podcasts

 Læs mere om patientinddragelse og værdibaseret sundhed