Hjælp os med at blive bedre

Patienter og pårørende i Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) skal opleve tryghed, indflydelse og hjælp til selvhjælp. Behandling og pleje skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og livssituation. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi ønsker at opnå i samarbejdet med patienter og pårørende.

Ambitionen med Patientinddragelse

CKO er en patientcentreret organisation, der yder behandling, pleje og service af høj faglig kvalitet. Et sted hvor personalet trives og er stolte af at arbejde, og hvor patienter og deres pårørende føler sig mødt som mennesker, godt behandlet og hjulpet til at klare sig bedst muligt igennem deres sygdomsforløb.

Værdi for patienten

Alt hvad vi laver, skal give størst mulig værdi – og være til mindst mulig gene - for patienten. Det er derfor nødvendigt både at inddrage det faglige perspektiv (hvad kan vi tilbyde af pleje og behandling for en given sygdom) og patientens eget perspektiv og prioritering. Denne inddragelse skal ske systematisk og direkte.

For at indfri denne ambition vil CKO gå forrest i udvikling og afprøvning af nye serviceydelser, metoder og organisationsformer – altid i tæt samarbejde med lokale team/afsnitsledelser, medarbejdere og patient- og pårørenderepræsentanter. 

Patienter og pårørende med i hospitalets udvikling

For os handler systematisk patientinddragelse om at involvere patienter og pårørende hver gang vi arbejder med forbedringer og nye ydelser. Fx i forbindelse med 
Redaktør