Velkommen til Urologisk Klinik

Vi er faglige eksperter, men du er ekspert i dig og dit liv. 
Med en god behandling hører et godt samarbejde. Det giver dig mulighed for at få indflydelse på dit forløb, så vi sammen kan tage bedst muligt vare på dig. 

​Du er altid velkommen til at stille spørgsmål

Når du spørger, bliver du bedre rustet til at tage de beslutninger, der er rigtige for dig – på et kvalificeret grundlag. Det sikrer også, at du bliver hørt, og at vi får indblik i din livssituation, dine ønsker og dine bekymringer.

Eksempler på spørgsmål kan være:

  • Hvilke risici er der ved behandlingen?

  • Er der noget jeg ikke må, på grund af den behandling jeg får? 

  • Der er noget der bekymrer mig, kan vi tale om det nu? 

Se også hjemmesiden ’Godt du spør’ hvor du kan finde en samling af spørgsmål, andre patienter har fundet værdifulde.
Godt du spør 


Dine pårørende er velkomne

Pårørende til samtaler 

Der er nogle samtaler, hvor det vil være godt at du har en pårørende med. Fx hvis du er ny patient, hvis du skal have svar på prøver, eller hvis der skal træffes beslutninger om din behandling. 

Din pårørende behøver ikke komme ind på hospitalet – men er velkommen til at deltage via telefon, iPad eller anden virtuel løsning. Tal med personalet, hvis du har brug for hjælp til at koble din pårørende til samtalen.

Pårørende med hjemmefra 

Der kan være gode grunde til at du begrænser antallet af pårørende, der besøger dig. Samtidig vil vi opfordre dig til at finde veje til at bevare kontakten med dine pårørende, mens du er indlagt. Medbring gerne en mobiltelefon eller lignende – så I kan kommunikere sammen. 

Dine pårørende er også velkomne til at deltage virtuelt, fx hvis i har spørgsmål til stuegang, ved planlagte samtaler og ved din udskrivelse.  Det kan både være via din egen mobiltelefon, men det kan også være via en af vores iPads. Tal med sygeplejersken, hvis du har brug for hjælp til at koble din pårørende til en samtale.

Vi vil gerne give mulighed for ro, hvile og diskretion på vores sengestuer

Derfor kan du opleve, at vi beder dig finde sammen med din familie andre steder end på sengestuen. Vi opfordrer til hviletid. Du kan blive bedt om at forlade stuen under stuegang. 

Når du gerne vil være sammen med din familie

Har du brug for et sted at være, når din familie er på besøg? Desværre har vi begrænsede muligheder for ophold, men spørg os alligevel om muligheder, så vi kan hjælpe jer med at finde en løsning.

MinSP følg med i din behandling

Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler. Du kan for eksempel skrive til din afdeling, læse dele af din journal og se prøvesvar. 

Log på: minsundhedsplatform.dk 


Få overblik over din medicin

Det er vigtigt, at du har overblik over, den medicin du tager. Her kan medicinkortet være et rigtig godt redskab, der giver dig overblik over dine aktuelle - og afsluttede medicin ordinationer. 

Du har mulighed for at anmode om fornyelse af dine recepter, og du kan se hvor mange udleveringer du har tilbage. Det er den læge, der har dig i behandling, som ordinerer din medicin, udskriver recepter og opdaterer dit medicinkort. Det kan være din egen læge, en speciallæge eller en læge på hospitalet. 

Tag gerne en opdateret liste over din medicin med til din første konsultation hos os, og fortæl os hvis der er ændringer.

Se medicinkortet på sundhed.dk


Brug Patientguiden

Patientguiden er Rigshospitalets digitale opslagsværk, hvor du kan få gode råd og redskaber til dit forløb i sundhedsvæsenet. Du kan fx finde informationer om dine rettigheder, og hvilke ressourcepersoner, der kan hjælpe dig i forskellige situationer.

Du kan også hente forskellige tjeklister, som kan hjælpe dig med at forberede dine samtaler på hospitalet og skabe overblik over dit sygdomsforløb. 

Gå til rigshospitalet.dk/patientguiden 


Lyt til patientfortællinger

Vi har på Rigshospitalet lavet en række podcasts, hvor patienter, pårørende og fagfolk fortæller om, hvordan det er at leve med alvorlig sygdom tæt inde på livet. Podcastene giver inspiration til forskellige måder at tackle både hverdagen og de eksistentielle spørgsmål der melder sig. 

Vi anbefaler, at du hører disse på et tidspunkt hvor du har ro til at lytte. Evt. med en pårørende som også lytter med. Det kan give anledning til givende samtaler. Samtaler som det ind i mellem kan være svært at tage. 

Lyt på rigshospitalet.dk/patientpodcast


Forskning

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i et af vores forskningsprojekter. Forskning er en forudsætning for, at vi hele tiden kan forbedre vores behandlinger. Det er helt frivilligt at deltage. Deltagelse kræver altid et skriftligt informeret samtykke. 

Forskningen kan støttes af offentlige eller private fonde, medicinalindustrien eller ved donationer. 

Spørg personalet, hvis du vil vide mere. 

Redaktør