Sygdomme i nyre, urinleder, kontinens-problemer og nyretransplantation

God- og ondartede sygdomme i nyrer og urinleder behandles i Urologisk Klinik, blåt team.

​​​​​​​​

Her kan du læse om nogle af de undersøgelser og behandlingsmuligheder vi tilbyder ved sygdomme i nyre og urinleder.

Vi behandler også ved blære- og vandladningsproblemer hos patienter med nerveskader og samarbejder med Nefrologisk Klinik om nyretransplantationer. 

Behandling og pleje bliver overordnet varetaget af overlæge Mette Holm, ledende overlæge samt speciallæge Malene Rohrsted og afdelingssygeplejerske Anne Vestergård.


Nyrebiopsi

En vævsprøve fra din nyre kan tages for at stille en diagnose og videre behandlingsplan.

Nefrektomi

Nefrektomi er en operativ fjernelse af den ene nyre. Nyren kan fjernes på grund af kræft, eller hvis den ikke fungerer længere. Nefrektomi kan gennemføres åbent, eller laparoskopisk (gennem kikkert).

Partiel nefrektomi
Ved partiel nefrektomi fjernes den syge del af nyren, mens resten bevares. Partiel nefrektomi udføres oftest ved operation for mindre nyretumorerer. ​

Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling er en lokalbehandling af eksempelvis en svulst i nyren.

​Udredning for kontinens problemer
Behandling for kontinens problemer varetages væsentligst hos patienter med behov for højt specialiseret behandling, herunder patienter med inkontinens forårsaget af nerveskader.

Udredning og behandling af inkontinens afhænger af hvad den grundlæggende årsag til problemet er. For at vurdere dette gennemføres ofte en urodynamisk undersøgelse, som blærens funktion og trykforholdene i blæren. 

Botox-injektion i blæremuskulaturen

Botox virker ved at hæmme sammentrækningsevnen i blæremusklen og dermed forhindre svære blære-spasmer. Dermed reduceres eller undgås urininkontinens og hyppige bydende vandladninger. 


Medicinsk behandling af fremskreden nyrekræft
Såfremt nyrekræft har spredt sig udenfor selve nyren kan nogle patienter tilbydes udvidet kirurgisk behandling og/eller medicinsk behandling. Den medicinske behandling kan ligge enten før eller efter en eventuel nefrektomi, eller gives uden at der gennemføres operation.
Den medicinske behandling varetages af
Onkologisk afdeling Herlev Hospital​​​​Redaktør