Urologisk Klinik

​For at sikre kontinuitet er behandlingen og plejen i klinikken tilrettelagt sådan, at du som patient hovedsageligt bliver behandlet og plejet af den samme lille gruppe læger og sygeplejersker.

​​​​​​

Urologisk Klinik behandler - sammen med Urologisk Klinik på Frederiksberg Hospital - patienter fra en del af Region Hovedstaden med almindelige nyre-urinvejskirurgiske sygdomme. Herudover varetager Urologisk Klinik højt specialiseret behandling af visse sygdomme for andre regioner, Færøerne og Grønland. Derfor bliver patienter tilknyttet et af de fire teams, klinikken har, afhængigt af hvilken type sygdom vi behandler for. Ved indlæggelsen får patienter at vide hvilken gruppe, der vil tage sig af denne under opholdet i klinikken.​

Rødt team behandler kræft i prostata (blærehalskirtlen).
Undersøgelser og behandlinger​

Grønt team behandler sygdomme i mandlige kønsorganer, urinrøret, bughulens bindevæv (retroperitoneum) og binyrer.
Undersøgelser og behandlinger

Gult team behandler sygdomme i urinblæren.
Undersøgelser og behandlinger​

​Blåt ​team​ behandler sygdomme i nyrerne samt blære- og vandladningsproblemer hos patienter med nerveskader.
​Undersøgelser og behandlinger​

Urologisk klinik arbejder ud fra følgende mål

Patientorienteret
 • At undersøge, behandle og pleje patienter med urologiske lidelser med høj faglig kvalitet.
 • Undersøgelse, behandling og pleje tager udgangspunkt i patientens samlede situation, hvor patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer medtænkes
 • Undersøgelse, behandling og pleje foregår ud fra bedste faglige standard
 • Undersøgelse, behandling og pleje gives af kvalificeret personale, med færrest mulige kontakter for den enkelte patient
 • Undersøgelse og behandling gennemføres indenfor de fastsatte rammer

Personaleorienteret
 • At samarbejde foregår respektfuldt på tværs af faggrænser, hvor alle bidrager med faglighed i løsning af fælles opgaver.
 • Kommunikationen er ligeværdig, med anerkendelse af faggruppers forskellige tilgang til opgaverne
 • Der er sammenhæng mellem ord og handling
 • Aftaler overholdes
 • Der er en høj grad af fleksibilitet

Uddannelse og forskning
 • At tilbyde uddannelse og at sikre udvikling og forskning af højeste kvalitet.
 • Være det foretrukne uddannelsessted for såvel præ- som postgraduat personale
 • Være i front med udvikling og forskning
 • Fremlægge klinikkens udviklings- og forskningsresultater såvel nationalt som internationalt​​​​
Redaktør