Information til patienter om kliniske studier

​I forbindelse med din udredning eller behandling af prostatakræft på Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet kan du blive spurgt, om du ønsker at deltage i et af CPC`s forskningsprojekter. ​

​​​​​​

​Kliniske forsøg er en vigtig del af lægevidenskaben. Forsøg er nødvendige for at sikre, at patienter kan tilbydes velafprøvede og effektive nye behandlinger. Alle kliniske forsøg er godkendt af de Etiske Komiteer og Lægemiddelstyrelsen således, at patienters rettigheder og sikkerhed ikke krænkes. Al deltagelse i kliniske forsøg kræver patientens samtykke.

Deltagelse i videnskabelige forsøg er frivillig, og man kan til hver en tid sige nej eller trække sit samtykke tilbage, uden at det påvirker den fremtidige behandling.

Der kan være mange årsager til man ønsker at deltage i kliniske forsøg, men fælles for alle deltagere er, at man ved sin deltagelse bidrager med ny og vigtig viden indenfor behandlingen af sygdom.

På CPC ønsker vi at tilbyde forsøg, der søger at afdække vigtige videnskabelige spørgsmål til gavn for nutidige og fremtidige patienter med prostatakræft. Ligeledes for at tilbyde patienter deltagelse i forsøg med afprøvning af nye og lovende lægemidler.


Vigtig information inden du starter forsøgsbehandling

Det er ikke alle der kan deltage i videnskabelige forsøg. Alle forsøg er designet således, at forsøgspersonerne i videst mulig omfang er sammenlignelige, hvorfor de forskellige forsøg kræver en særlig og på forhånd defineret patientkategori. 

Således skal særlige betingelser for at deltage i forsøget være opfyldt, herunder niveau af PSA, vurdering af røntgenbilleder, tidligere medicinske behandlinger etc. Patientsikkerhed er omdrejningspunktet for samtlige forsøg hvorfor disse betingelser skal være opfyldt før man kan deltage i forsøg.

Faser i forsøg

Kliniske forsøg afprøves i forskellige faser. CPC deltager i fase 2-4 forsøg.

Fase 3 udføres på en større gruppe patienter der lider af den sygdom behandlingen er rettet imod for at undersøge hvor effektivt det er til at behandle sygdommen. Til tider afprøves forskellige doser af behandlingen, og man undersøger især behandlingens bivirkningsprofil

Fase 3 udføres på en stor gruppe patienter (typisk flere end 1000 patienter) for at give en endegyldig vurdering af behandlingens virkning. Fase 3-undersøgelser er dyre og tidskrævende og ofte samarbejder flere institutioner internationalt for at kunne gennemføre forsøget. På basis af fase 3-undersøgelsen kan lægemidlet blive godkendt af myndighederne.

Fase 4 undersøgelse løber efter produktet er godkendt og kommet på markedet. Her overvåges produktet da der f.eks. stadig kan være ukendte bivirkninger som forekommer sjældnere.


Økonomi

CPC modtager økonomisk kompensation for deltagelse i afprøvning af endnu ikke godkendte lægemidler. I alle forsøg hvor vi modtager kompensation, vil deltagende patienter i informationsmaterialet informeres om kompensationens størrelse. Der er også forsøg hvor patienterne kompenseres for fx kørsel til og fra behandling.

Informeret samtykke

Inden du siger ja til at deltage i et klinisk forsøg, skal du føle dig velinformeret, og du bør grundigt overveje, om du vil deltage i et program, der ofte betyder flere og længere besøg på hospitalet. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.


Du har altid krav på både mundtlig og skriftlig information. Du kan herunder læse om dine rettigheder som forsøgsperson, om typer af forsøg, og du kan orientere dig om CPC’s igangværende studier under menuen ”Kliniske studier” 

Redaktør