​​​​​

Levertransplantation

Til dig, der bliver undersøgt for en mulig levertransplantation.
​Udredning til levertransplantation foregår som det eneste sted i landet i Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet. På baggrund af en række undersøgelser vurderer vi om levertransplantation er det bedste behandlingstilbud for dig.

Som forberedende undersøgelse til en levertransplantation vil du som hovedregel blive indlagt to gange, hver gang i ca. en uges og med 14 dages mellemrum. Du får lagt et undersøgelsesprogram og bliver fulgt under din indlæggelse. Med udgangspunkt i undersøgelserne vurderer vi din leversygdom, og om transplantation er den rette behandling for dig. I så fald udarbejder vi en tilmelding til en venteliste.

I ventetiden til en transplantation skal du til kontrol cirka hver tredje måned, så vi kan følge med i, hvordan du har det. Du skal indlægges kortvarigt.

Selve levertransplantationen og den efterfølgende behandling og pleje foregår i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation.


Rigshospitalet har udført levertransplantationer siden 1990 og har i de senere år gennemført 40 transplantationer i gennemsnit om året.

Redaktør