Om Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme behandler patienter med lever og tarmsygdom på et højt specialiseret niveau. 

Afdelingens speciale og ekspertområde er medicinske mave-tarmsygdomme og leversygdomme (medicinsk gastroenterologi og hepatologi).

Afdelingen er internationalt anerkendt for den højt specialiserede og tværfaglige pleje og behandling af patienter med nedsat tarmfunktion eller tarmsvigt. Vi har også landsfunktion i akut leversvigtog kronisk leversvigt med  behov for specialiseret intensiv terapi, udredning til levertransplantation eller TIPS anlæggelse (genvej gennem leveren der kan være nødvendig ved åreknuder i spiserøret (øsofagusvarcier) eller vand i maven (ascites.)

Patienter med svære, sjældne eller uafklarede akutte og kroniske leversygdomme modtages fra hele landet, Færøerne, Grønland, samt efter særlig aftale også fra Island.

Afdelingen har landsdelsfunktion for behandlingen af patienter med svært nedsat tarmfunktion (tarminsufficiens), for behandling af komplicerede tilfælde af betændelseslignende (inflammatoriske) tarmsygdomme og vi modtager efter henvisning patienter med sjældne mave-tarmlidelser, eksempelvis patienter med kronisk diarré eller uafklarede smertetilstande.

Afdelingen varetager desuden behandlingen og oplæringen af de patienter med tarmsvigt, der i kortere tid eller permanent har brug for ernæring gennem blodbanen - uden om tarmsystemet, parenteral ernæring. Afdelingen er organiseret således at der aktuelt er 250 patienter, der behandles i eget hjem med parenteral ernæring. 

Afdelingen fungerer derudover som uddannelsessted for læger i speciallægeuddannelsen, for sygeplejestuderende samt for SAK-studerende (Sundhedsadministrativ Koordinator)​.

Se de undersøgelser og behandling vi tilbyder patienter leversygdomme eller med gastroenterologiske sygdomme

Organisering

Afdelingen er normeret til 32 sengepladser placeret på afsnit 3123 og 3124 med tilhørende klinik beliggende på afsnit 3164 og endnu et sengeafsnit på afsnit 3164.

Afdelingen, med de funktioner der her er beskrevet, er dannet ved sammenlægning af Hepatologisk Klinik og Medicinsk Gastroenterologisk klinik pr. 1 januar 2019. Redaktør