Afdelingsledelse i Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Cheflæge og chefsygeplejerske


Cheflæge​
P​alle Bekker Jeppesen, overlæge 
Telefon 35 45 53 51
Chefsygeplejerske
Joy Christina Hult
Telefon:  35 45 10 36Redaktør