Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3164

Personalet i sengeafsnittet i Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme byder dig og dine pårørende velkommen. Herunder kan du få information om, hvad der sker, når du bliver indlagt på sengeafsnit 3164.

Når du bliver indlagt

Forud for din indlæggelse vil du modtage et indkaldelsesbrev med mødetider og andre praktiske oplysninger om din indlæggelse. Du modtager også en samtykkeerklæring, hvor du skal tage stilling til, hvem personalet må videregive relevante oplysninger til om din sygdom og indlæggelse.

Når du møder i sengeafsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller sekretær. Der kan gå lidt tid, inden du kommer til at tale med en læge og en sygeplejerske. Herefter bliver du undersøgt, får taget blodprøver og afleverer urinprøve, og din journal bliver skrevet.

Husk at medbringe

Når du skal indlægges, skal du medbringe toiletsager, tandbørste, tandpasta, hjemmesko og behageligt tøj. Du skal også medbringe evt. medicin, som du er i behandling med.

Der kan være en del ventetid i løbet af indlæggelsesdagen, og derfor er det en god ide at tage læsestof eller lignende med.

Værd at vide under din indlæggelse

Mens du er indlagt, bestiller vi dine diæter og mad elektronisk. Vi vil meget gerne opfylde dine ønsker om specialkost - hvis det er muligt.

Patienter har af hygiejniske grunde ikke adgang til afdelingens køkken. Men du bliver tilbudt kaffe og te morgen, eftermiddag og aften med tilbehør for eksempel sandwich, kage og frugt.

Som patient får du serveret kold mad til frokost og varm mad til aften, hvor det er muligt at vælge imellem flere menuer. Maden serveres fra en buffet, der udelukkende betjenes af personalet.

I afdelingens opholds- og spisestue kan du spise din mad, og der er også mulighed for at se TV – og måske få en snak med dine medpatienter i et røgfrit miljø. 

Stuegang

Ved stuegang kan du tale med lægen og sygeplejersken om undersøgelser og planen for din videre pleje og behandling.

Der er stuegang hver formiddag. I weekenden og om aftenen er der stuegang hos de patienter, der har behov for at blive tilset af en læge.

Pårørende kan deltage i stuegangen, og vi arrangerer gerne en samtale med en læge, hvis du ønsker det. 

Orlov under indlæggelse

Ønsker du at forlade sengeafsnittet i længere tid eller evt. overnatte hjemme mellem undersøgelser, kan vi melde dig på orlov. Dette gøres af administrative og sikkerhedsmæssige årsager. Du kan maksimalt have orlov i tre døgn. Du kan ikke få betalt transport i forbindelse med orlov.

Alkohol

Det er ikke tilladt at drikke nogen form for alkohol, da det er en belastning for kroppen, når man er leversyg. Det gælder også personale, pårørende og besøgende.

Afdelingen samarbejder med Center for Misbrugsbehandling. Som patient vil du blive spurgt, om du har problemer med alkohol eller misbrug og ønsker hjælp. I den forbindelse bliver alle patienter bedt om at udfylde et spørgeskema.

Du finder vores sengeafsnit her:


Afsnit 3164
Opgang 3, 16. sal

Telefon: 35 45 31 64Redaktør