For sundhedsfaglige på lokalsygehus

​Patienter i hjemmeparenteral ernæring har i kraft af deres permanente, centrale venekateter øget risiko for bakteriæmi og udvikling af sepsis. 

Er patienten febril (> 38 grader), utilpas og evt har kulderystelser er det vigtigt, at der handles hurtigt og korrekt.​ 

Hvis HPN-patienten indlægges hos jer med obs bakteriæmi​

Er patienten tilknyttet Rigshospitalet, anbefaler vi at du ringer til os på:

  • ​Man-fre 7.30-15.00, Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 3164
    Telefon: 3545 3156

  • Aften/nat/weekend, Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3124
    Telefon: 3545 3124
​Herfra vil du blive stillet videre til vagthavende læge, som kan ​rådgive i forhold til diagnose og valg af antibiotika.

Tunneleret CVK (Broviac)​

Patienten har et tunneleret, centralt venekateter, et Broviackateter, hvis kateterspids munder ud i højre atrium i hjertet. Herved sikres en hurtig fortynding af den hypertone væske.

Anvendelse af kateteret bør kun ske ved personale uddannet varetagelse af centrale venekatetre, og med kendskab til korrekt aseptisk teknik. 

Det anbefales, at kateteret kun bruges til indgift og det bør så vidt muligt undgås, at trække blodprøver på kateteret. En undtagelse er, når der skal trækkes centrale blodprøver til dyrkning og resistens.

Illustreret vejledning​

Vi henviser til Dropbogen, vores illustrerede og meget detaljerede instruks for tilberedning af parenteral ernæring. Vi anbefaler, at I følger denne vejledning. 


​​
​​

Redaktør