Ph.d.-studerende og projekttitler

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme


Projekttitler i gastroenterologi


Mark Hvistendahl, Cand.Scient i Klinisk Ernæring, PhD-studerende

1) ENGLISH: Treatment with glepaglutide, a glucagon-like peptide-2 analog, in patients with short bowel syndrome: findings from a phase 2 trial.

DANSK: Behandling med glepaglutide, en glukagon-lignende peptid-2 analog, til patienter med korttarmssyndrom: et fase 2 studie.

2) ENGLISH: The effect of the glucagon-like peptide-1 analog, liraglutide (Victoza®), on jejunostomy output and intestinal absorption in short bowel syndrome patients, a double-blind cross-over study.

DANSK: Effekten af glukagon-lignende peptid-1 analogen, liraglutide (Victoza®), på jejunostomi-output og tarmabsorption hos patienter med korttarmssyndrom, et dobbeltblindet overkrydsningsstudie.Johanna Eliasson, Læge, PhD-studerende

​1) ENGLISH: A once-weekly, repeated dose, placebo controlled, double blind, randomised study investigating safety, efficacy and pharmacodynamics of apraglutide in patients with short bowel syndrome with intestinal failure requiring parenteral support followed by an additional treatment period in an open labels study.

DANSK: Et placebo kontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret, overkrydsningsforsøg med gentaget ugentligt dosis i to behandlingsperioder, efterfulgt af en gentaget ugentlig dosis i et åbent label forsøg, der har til hensigt at undersøge sikkerhed, effekt og farmakodynamik af apraglutide hos patienter med korttarmssyndrom og tarmsvigt og behov for parenteral ernæring.

2) ENGLISH: A Phase Ib/IIa open-label, repeated dose, metabolic balance study of apraglutide in patients with short bowel syndrome.

DANSK: Et åben-label fase Ib/IIa metabolisk balanceforsøg af apraglutide i patienter med korttarmssyndrom.

3) ENGLISH: Dysregulation of gastrointestinal hormone secretion, intestinal permeability and bacterial translocation in the pathogenesis of Primary Biliary Cholangitis (PBC), Primary Sclerosing Cholangitis (PSC), and Alcoholic Liver Cirrhosis and Short Bowel Syndrome

DANSK: Dysreguleret gastrointestinal hormonsekretion, intestinal permeabilitet og bakteriel translokation i patogensen af primær biliær cholangitis, primær skleroserende cholangitis og alkoholisk levercirrose.

4) ENGLISH: Primary Biliary Cholangitis and Health-Related Quality of Life

DANSK: Primær biliær cirrose og livskvalitetCamilla Nerstrøm, Læge, PhD-studerende

​ENGLISH: “TaurolockTMHep100 versus Saline 0.9% as secondary prevention of catheter-related bloodstream infections (CRBSI); a single center, double blinded, randomized, controlled study in patients with chronic intestinal failure dependent on home parenteral support (HPS)”.

DANSK: Undersøgelse af TaurolockTMHep100 sammenlignet med saltvand 0,9% som kateterlås i et dobbeltblindet og randomiseret studie med formålet at forebygge sekundære kateterrelaterede infektioner hos patienter med tarmsvigt og behov for Hjemme Parenteral Ernæring (HPE). Mads Meldgaard Jensen, Læge, klinisk assistent

​ENGLISH: Rifaximin treatment in alcoholic hepatitis: effects on inflammatory and metabolic biomarkers.

DANSK: Rifaximin ved alkoholisk hepatitis: virkning på inflammatoriske og metaboliske markører.Nanna Freund, Læge, klinisk assistent

​ENGLISH: A Phase 3, International, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Glepaglutide in Patients With Short Bowel Syndrome (SBS).

DANSK: Et internationalt, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 multicenter-forsøg for at evaluere effekten og sikkerheden af glepaglutid til patienter med korttarmssyndrom.Projekttitler i hepatologi

Forsøgsansvarlige: 


Finn Stoltze Larsen professor, overlæge, dr.med., ph.d.

​IALIVE/YAQRIT/ACLF: Afprøvning af ny dialysemetode/udstyr med to nye filter. Et randomiseret, kontrolleret multicenterstudie til evaluering af DIALIVE-udstyrets sikkerhed og effektivitet hos patienter med akut-i-kronisk leversvigt (ACLF - Acute on Chronic Liver Failure) i forhold til standardbehandling (SOC - standard of care). Forventet start august 2019.

APACHE/ACLF IG1407: Behandling med Albumin til intensive patienter. Effects of Plasma Exchange with Human Serum Albumin 5% (PE-A 5%) on Short-term Survival in Subjects with "Acute-On-Chronic Liver Failure" (ACLF) at High Risk of Hospital Mortality. Forventet start august 2019. Mette Kjær, overlæge, klinisk lektor, ph.d.

  • Rifaximin ved alkoholisk hepatitis: Virkning på inflammatoriske og metaboliske markører. 

  • DAKL. Leverfunktion hos børn med leversygdom.

  • Intercept- Cobalt Protokol 747-302 - primær biliær cirrose PBC.

  • Falk Pharma NUC/PSC.

  • Måling af sarcopeni med muskelstyrketest og CT-scanning.

  • Biobanksprojekt med indsamling af blodprøver fra AIH-patienter 1-3 gange årligt. Samarbejde på tværs af afdelinger på RH.

  • Måling af leverfunktion hos voksne Fallot patienter, samarbejde med BørneUngeAfdelingen og andre afdelinger på RH.

  • A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Safety, Tolerability, and Efficacy of GS-9674 in Non-Cirrhotic Subjects with Primary Sclerosing Cholangitis. Forventet start November 2019.

  • Livskvalitet, angst og depression ved AIH.
Redaktør