Forskning i hepatologi

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

​Forskningen i leversygdomme er orienteret om akut og kronisk leversvigt samt kroniske leversygdomme. 

Vi foretager basalforskning omkring genregulatoriske mekanismer ved nedsat leverfunktion og genopbygning af leveren, samt omsætning af forskellige stoffer i leveren. 

Herudover evaluerer vi effekten af den levererstatningsbehandling, der foretages i afdelingen. Der er i en af afdelingens klinikker, Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 2101, opstillet eksperimentelle modeller til belysning af patofysiologiske mekanismer ved leversvigt. 

Fra afdelingen udgår disputatser og ph.d.-afhandlinger. Desuden publiceres artikler i internationale tidsskrifter.
Redaktør