Forskning i gastroenterologi

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

​Siden 1970'erne har afdelingen bidraget med forskningsresultater der har haft afgørende betydning for diagnosticering og behandling af patienter med tarmsvigt.


Igangværende forskningsprojekter

Glucacon-like-peptide-2

Tarmfunktionen kan optimeres hos patienter med korttarmssyndrom ved behandling med glp-2 og målet er at bedre livskvaliteten og mindske behovet for parenteral ernæring.  Hvis du er interesseret i klinisk forskning, der belyser vækstfaktorer og deres betydning for tarmfunktionen, så henvend dig til Palle Bekker Jeppesen.

Osteoporose

Osteoporose er en af de mere almindelige komplikationer til tarminsufficens og inflammatorisk tarmsygdom. Der forskes i grundsygdommens betydning, mekanismer og former for behandling. Hvis du vil vide mere om vores igangværende forskning så kontakt Kent Haderslev.

Hjemmeparenteral ernæring

Parenteral ernæring i hjemmet er et aktivt forskningsfelt i afdelingen i mere end 40 år og det seneste initiativ er etableringen af en database med det sigte at skabe et grundlag for videnskabelig dokumentation for hvilke faktorer der har betydning for prognose, udviklingen af komplikationer samt livskvalitet. Flere oplysninger kan du få hos Palle Bekker Jeppesen.
palle.bekker.jeppesen@regionh.dk

Internationalt netværk

Afdelingen er en del af et internationalt netværk for forskning omkring parenteral ernæring. I arbejdsgrupper knyttet til det Europæiske selskab for klinisk ernæring (ESPEN) planlægges internationale undersøgelser med deltagelse af flere centre. Målet er at tilvejebringe og formidle viden om behandlingen af kronisk tarmsvigt gennem kliniske undersøgelser og undervisning. Hvis du er interesseret i at høre mere herom så kontakt Palle Bekker Jeppesen.Redaktør