Henvisning til Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Sådan henviser du patienter til afdelingen.

Speciallæge/praktiserende læge i Region H 

Hvis du er speciallæge eller praktiserende læge i Region H og ønsker at henvise en patient, så sendes henvisningen via den centrale visitationsenhed (CVI). Vær opmærksom på, at Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme som udgangspunkt alene modtager patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Hospitalsafdeling i Region Hovedstaden eller andre regioner i Danmark

Ønsker du at overflytte en patient fra din afdeling/klinik kontakt venligst afdelingens bagvagt direkte på telefon 3545 1032 i dagtid, efter kl 15.30 kan afdelingens forvagt kontaktes på 3545 1038. 
Et resume af sygehistorien kan præsenteres i Sundhedsplatformen eller efter aftale fremsende via sikker mail til afdelingens mailadresse.

Kontakt vedrørende henvisning af patient

Du kan alternativt i tidsrummet mandag-fredag 08.00-15.30 ringe direkte til afdelingens sekretariat på 35452383 og få kontakt med en af afdelingens overlæger. Redaktør