Sygdom og behandling i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

I Afdeling for Organkirurgi og Transplantation beskæftiger vi os med kirurgisk behandling af sygdomme i spiserøret, i overgangszonen til mavesæk, mavesæk, tolvfingertarm, tyndtarm, tyktarm samt lever- og galdeveje, og bugspytkirtel.


En kirurgisk behandling i vores afdeling omfatter såvel diagnostik som behandling og opfølgning af sygdomme i mave-tarmkanalen. Vi diagnosticerer ved CT-, MR- og UL-scanninger, evt. kikkertundersøgelser i det omfang det er relevant. 

Operationer foregår åbent, med kikkert eller robot. Vores opfølgende arbejde er fokuseret på at forebygge sygdomstilbagefald og på at sikre livskvalitet for vores patienter i efterforløbet efter store operationer. 

Sygdomme i spiserør, overgangszone, mavesæk (øvre kirurgi)​

Vi får hvert år henvist ca. 900 patienter til afdelingen. Ca. 100 af disse patienter bliver opereret i overgangszonen til spiserøret og ca. 150 patienter bliver opereret i mavesækken. Herudover bliver ca. 200 patienter behandlet med forskellige former for kikkertindgreb lokalt i spiserøret. 

Behandling
Det er en gruppe af specialister, der i samarbejde med patienten beslutter hvilken behandling, der er den bedste for den enkelte patient. Sygdommens udviklingsstadie afgør, om den bedste behandling er kirurgisk, medicinsk (kemoterapi) eller en kombination af disse. 

Størstedelen af de patienter, der tilbydes kombinationsbehandling, tilbydes kemoterapi både før og efter operationen. Det foregår langt overvejende i
Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.

Henvist med sygdom i spiserøret
Er du blevet henvist til os med en sygdom i spiserøret, har du mulighed for at forberede dig til dit besøg hos os på disse sider.
Henvist med sygdom i spiserøret
 
Opfølgende behandling i Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123
Patienter der er opereret for kræft i spiserør, mavesæk, lever, galdegang eller bugspytkirtel tilbydes opfølgning i vores klinik. Her behandles patienter for kirurgiske senfølger og for at bedre livskvaliteten. Det kan både være efter endt opfølgende medicinsk behandling (kemoterapi) og direkte efter en operation. 

En del patienter bliver som led i udredningen af sygdom sendt videre til behandling i Afdeling for Kræftbehandling. Vi foretager også lindrende kirurgisk behandling senere i behandlingsforløb. 


Læs mere om operationsforløb i informationspjecerne 


Læs mere i Patienthåndbogen 


Sygdomme i lever, galdegang og bugspytkirtel

I Afdeling for Organkirurgi og Transplantation behandler vi sygdomme i lever, galdegang og bugspytkirtel, og dette arbejde er samlet i ét område. Hvert år vurderer vi ca. 3400 sygdomsforløb indenfor sygdomskategorierne cancer i lever, galdeveje og bugspytkirtel, og vi behandler primær leverkræft, galdegangskræft og levermetastaser - typisk fra tyk- og endetarmskræft.


Behandling 
Det er en gruppe af specialister, der i samarbejde med patienten beslutter hvilken behandling, der er den bedste for den enkelte patient. Sygdommens udviklingsstadie afgør, om den bedste behandling er kirurgisk, medicinsk (kemoterapi) eller en kombination af disse. 

Langt de fleste patienter vil efter operationen blive tilbudt kemoterapi. Denne behandling foregår på en onkologisk afdeling så tæt ved hjemmet som muligt, idet galdegangscancer- og levercancerpatienter langt overvejende tilbydes kemoterapi på Herlev Hospital.


Opfølgende behandling 

Patienter med levermetastaser behandles i samarbejde med den afdeling, som har opereret eller diagnosticeret tyk- eller endetarmskræften. Opfølgningen foregår på lokalsygehus af de kirurger, der behandler tyk- og endetarmskræft der. 

Patienter der er opereret for kræft i lever (hepatocellulært carcinom, primær leverkræft), galdegang eller bugspytkirtel tilbydes opfølgning i vores klinik. Her behandles patienter for kirurgiske senfølger og for at bedre livskvaliteten. Det kan både være efter endt opfølgende medicinsk behandling (kemoterapi) og direkte efter en operation. 


Læs mere om operationsforløb i informationspjecerne


Læs mere i Patienhåndbogen


Levertransplantationer

En levertransplantation foretages som følge af akut leversvigt eller som følge af en kronisk leversygdom. ​Levertransplantationen bliver udført i samarbejde med Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet​. Der udføres ca. 60 transplantationer om året og Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123 følger løbende ca. 700 patienter, efter de er blevet transplanteret. 

Læs mere i Patienthåndbogen


Multiopererede patienter (n​edre kirurgi​)

Multiopererede patienter har komplikationer efter kirurgi. Det kan være patienter, som er opereret mange gange før, og særligt patienter som er opereret for kronisk tyktarmsbetændelse. Vi opererer ca. 150 patienter i denne gruppe om året. Der er ingen faste vejledninger for disse patienter, fordi gruppens behov er meget forskelligartede.

Læs mere i Patienthåndbogen


​Traumepatienter 

Vi behandler patienter, der bliver indbragt med følger til stumpe eller penetrerende traumer mod kroppen i maveregionen - og dermed i bughulen og dens organer dvs. milt, lever, mavesæk, tolvfinger- tynd, tyk-, eller endetarm. 

Patienter bliver indbragt til Traumecentret, og de kan i efterforløbet for deres behandlinger være indlagt på stort set alle afsnit i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation. 

Patienter med større traumer har ofte været på Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme i forløbet inden operationen. Når hoved, brystkasse, hvirvelsøjle og ekstremiteter er involveret, foregår behandling i et samarbejde på tværs af afdelinger på Rigshospitalet, og den mest behandlingskrævende skade afgør, hvor patienten er indlagt. 

Læs mere i Patienthånbogen


Kombineret nyre/pancreastransplantation

Vi forventer at udføre op til 15 nyre- og pancreastransplantationer om året. Operationen tilbydes patienter, som har sukkersyge med ledsagende dialysekrævende nyreskade uden at der forekommer hjertesygdomme og åreforkalkning. Behandlingen foregår i samarbejde med Afdeling for Nyresygdomme og Afdeling for Urinvejskirurgi.

Læs mere i Patienthåndbogen

Læs mere på hjemmesiden


​​​​


Redaktør