​​​​

Patientinformation i Onkologisk Klinik

Pjecer og informationsmaterialer om undersøgelser, pleje og behandling i Onkologisk Klinik. Du vil altid få udleveret de informationsmaterialer der er relevante for din sygdom og behandling af personalet.