Samlet information om Coronavirus til patienter i Onkologisk Klinik

Kære patient i Onkologisk Klinik

I forbindelse med det aktuelle udbrud af coronavirus i Danmark får vi rigtig mange henvendelser fra patienter. 
Vi har meget travlt i disse dage og svært ved at svare på alle spørgsmål, og bruger tiden på de mest syge patienter i den aktuelle situation.

Vi håber derfor, at du vil finde nedenstående hjælpsomt.

Generelle spørgsmål til corona virus

Undlad venligst at ringe eller skrive til os med generelle spørgsmål til corona virus. Følg i stedet Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere på https://www.sst.dk/coronavirus , eller ring til hotline: 70 20 02 33.  Situationen er under daglig udvikling og det er derfor vigtigt, at du orienterer dig på ovennævnte hjemmeside, der opdateres løbende.
Hvis du har spørgsmål til os, anbefaler vi, at du anvender MinSP i stedet for at ringe.

Er du i behandling?

Hvis du er i medicinsk behandling eller modtager du stråleterapi, skal du møde i vores afdeling til behandling – dog under forudsætning af, at du ikke er syg med feber, har tegn på forkølelse eller øvre luftvejsinfektion fx åndenød. Hvis du har symptomer, skal du ringe til os, så vi kan afklare, hvad der skal ske.

Ændringer i bookede aftaler

Mange patienter, der er i kontrolforløb, vil få ændret aftale fra fremmøde til telefonkonsultation eller helt få udskudt aftalen hos os. Dette gør vi udelukkende, hvor vi vurderer, at det er forsvarligt.

Ændringerne sker for at mindske din risiko for at blive udsat for smitte med coronavirus og for at færrest mulige patienter har deres gang på hospitalet. 
Ved ændringer ringer vi til dig, eller sender besked via din e-Boks.

Hvis din aftale er udsat, kan du naturligvis henvende dig telefonisk, hvis du oplever symptomer, som bekymrer dig, og som du tænker kunne have noget med din sygdom at gøre. Hvis det du oplever, ikke er relateret til din sygdom, beder vi dig om at henvende dig til din egen læge.

Har du brug for medicinudlevering?

Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig ringe til dit ambulatorie – i stedet for at møde op uden aftale.  Vi vil forsøge at sende medicinen til dig. Hvis det ikke er muligt, hører du fra os. Hvis du ikke er syg med forkølelse, influenza eller lignende, kan du, efter aftale, afhente din medicin i ambulatoriet, eller en rask pårørende kan gøre det for dig.

Sådan passer du på dig selv

Du bør som patient i behandling og i kontrolforløb følge den nationale anbefaling. 
Husk god håndhygiejne inklusiv at spritte hænder af, da det er primære smittevej og dokumenteret effektivt.

Hvornår skal du bruge mundbind?

Det anbefales af Sundhedsstyrelsen, at man ikke rutinemæssigt anvender mundbind, medmindre man er i kontakt med personer, der er konstateret smittede med coronavirus.

Pårørende

Vi er glade for, at pårørende nu igen må komme med ind på hospitalet 
- men vi skal stadig overholde afstandskravet på 1 meter. 

Vi henstiller derfor til at venteværelset forbeholdes patienter, og at pårørende venter uden for afdelingen, indtil konsultationen skal finde sted. 

Pårørende er også velkomne til at deltage i en konsultation via telefonen. 
Der er desværre ikke mulighed for, at pårørende kan være til stede på behandlingsstuerne. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Der er ingen, der kender tidshorisonten for den aktuelle corona-pandemi, og situationen og anbefalingerne ændres løbende. Derfor beder vi dig om holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.


Med venlig hilsen
Ledelsen i Onkologisk Klinik 

Ledende overlæge Ulrik Lassen og oversygeplejerske Jytte Ørsted


Redaktør