Profil

​Onkologisk Klinik er den ene af de 2 onkologiske universitetsafdelinger i Region Hovedstaden. Vi varetager medicinsk behandling og strålebehandling af voksne patienter med kræft.

Behandling og pleje er på det højeste internationale niveau, således at vores patienter og deres pårørende kan have tillid til, at vi altid tilbyder den enkelte patient den bedst mulige behandling og pleje. 

Samarbejde og netværk

Vi har et tæt samarbejde med landets øvrige onkologiske afdelinger og et veludviklet internationalt netværk, som betyder, at vi konstant er i tæt kontakt med den nyeste udvikling inden for kræftområdet. Vi er ”søster institution” til en af verdens betydeligste kræftcentre – M. D. Anderson Cancer Center i Texas, USA, og vi har flere gange modtaget den prestigefyldte ”Global Excellence Hæderspris i Sundhed” fra Region Hovedstaden som anerkendelse af vores kræftbehandling og pleje på højeste internationale niveau.

Strålebehandling og medicinsk kræftbehandling

Behandling af kræft omfatter kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling ofte i kombination. I Onkologisk Klinik tilbyder vi strålebehandling og medicinsk kræftbehandling. Vi tager os således ikke af kirurgi, men vi har et tæt samarbejde med de afdelinger - såvel på som uden for Rigshospitalet - der varetager den kirurgiske behandling af vores patienter. 


Patientinddragelse

I Onkologisk Klinik har vi fokus på inddragelse af patient og pårørende. Det er vores mål at skabe et miljø, hvor patienter og pårørende oplever sig set, hørt, forstået og medinddraget i beslutninger vedrørende deres særlige sygdomsforløb og livssituation.

Forskning i front

For at være helt i front på kræftområdet foregår der i Onkologisk Klinik en omfattende klinisk forskningsaktivitet. En stor del af vores behandlinger foregår derfor som led i kliniske forsøg. Patienter bliver altid nøje informeret om mulighederne for at indgå i kliniske forsøg, hvis denne mulighed foreligger. Informationen foregår såvel mundtligt, som skriftligt og deltagelse i kliniske forsøg kræver en forudgående skriftlig samtykkeerklæring. Det skal understreges, at deltagelse i kliniske forsøg altid er 100% frivilligt.Uddannelse

Onkologisk Klinik varetager også en række omfattende og forskelligartede uddannelsesopgaver. Der uddannes læger og medicinske studenter, sygeplejersker og sygeplejestuderende, fysikere og tilknyttede personalegrupper samt sekretærelever. Patienter og pårørende kan derfor ofte opleve at blive inddraget i situationer, hvor der også indgår et uddannelsesaspekt – men det vil altid være baseret på nøje information og samtykke. 

Redaktør