Patientinddragelse i Onkologisk Klinik

​Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde. Vi har særligt fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at tilgodese dine behov og skabe mere sammenhæng i behandlingsforløbet.​

Onkologisk Klinik arbejder aktivt med patienter og pårørende. Bl.a. har klinikken sit eget patientpanel.

Vi ønsker at tage hensyn til dig og dine behov. Patienter er ikke ens, og det er derfor vigtigt, at vi i begyndelsen af din indlæggelse eller dit besøg får talt om dine forventninger, så dine valg bygger på dine ønsker.

Vi vil som personale informere og lytte til dig og får dig så meget med, som du selv har lyst til. Og så kan du altid kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om i dit forløb. 
Redaktør