Fase 1 Enhed

​Forsøgsbehandlinger med de allernyeste kræftlægemidler gennemføres i Fase 1 Enheden. Du vil typisk blive henvist til behandling hos os, hvis du har en meget sjælden kræftsygdom, eller hvis al dokumenteret behandling er afprøvet.

​​​​

Fase 1 Enheden gennemfører de allertidligste forsøg med nye kræftlægemidler. Nye og komplekse behandlinger startes i fase 1 enheden inden en senere bred implementering i klinikken og på andre kræftafdelinger i Danmark.

Patienter med meget sjældne kræftformer og patienter med hyppigere kræftformer, hvor al dokumenteret behandling er afprøvet, kan henvises til Fase 1 Enheden.


Fase 1 Enheden er et integreret ambulatorium og sengeafsnit med personale, der har speciel erfaring i at udføre kliniske, videnskabelige forsøg.  Vi er 2 faste speciallæger, 8 sygeplejersker og 1 sekretær. 


​Kontakt

​​​
Redaktør