Værdibaseret styring i Center for Kræft og Organsygdomme

​Resultater og anbefalinger for arbejdet med værdibaseret styring 

​Siden 2018 har dele af Center for Kræft og Organsygdomme været en del af det regionale pilotprojekt for værdibaseret styring. Det drejer sig om de tre klinikker, Klinik for Blodsygdomme, Onkologisk Klinik og Infektionsmedicinsk Klinik, som indtil 2018 var en del af det daværende Finsencenter

Formålet var en afprøvning af et styringsparadigme med en mere klinisk og patientnær prioritering end den hidtidige økonomistyring med fokus på aktivitet og DRG.

Der blev under pilotprojektet udviklet og arbejdet ud fra en model med 3 perspektiver:

              

  • Patientoplevet kvalitet
  • Faglig kvalitet
  • Ressourcer

Med modellen var ønsket at skabe balance, således at der - samtidig med forbedring af den patientoplevede kvalitet - blev sikret en høj faglig kvalitet og et mindre ressourceforbrug. På den baggrund eksperimenterede klinikkerne med omlægning af patientforløb i mindre skala ud fra en mere værdibaseret tilgang.

Du kan læse mere om Finsencentrets resultater og anbefalinger for arbejdet med værdibaseret styring VBS-folderen og i udvalgte præsentationer.

Hvad indebærer det at ”frisætte” organisationen og betydningen af at få patienternes stemme med?
v. oversygeplejerske Pernille Welinder

Fokus på faglig kvalitet - når sundhedsvidenskabelig tradition møder krav om organisationsudvikling
v. klinikchef Ulrik LassenRedaktør