Peritonealdialyse

​Peritonealdialyse kaldes også P-dialyse, posedialyse eller bughindedialyse. 

Pe​​ritoneal betyder ”hørende til bughinden” og dialyse betyder ”rensning af blodet for de affaldsstoffer, som normalt udskilles gennem nyrerne”. Peritonealdialyse er derfor rensning af affaldsstoffer via bughinden.
 
Bughinden er en hinde, som beklæder organerne i maven og den danner et lukket hulrum i maven (bughulen). Via et kateter kan dialysevæske lukkes ind og ud af bughulen. Affaldsstoffer fra blodet og evt. overskydende væske i kroppen vil via bughinden bevæge sig fra blodbanen til dialysevæsken i bughulen. Når dialysevæsken er fyldt med affaldsstoffer, udskiftes den.

Peritonealdialyse foretages af patienten selv i hjemmet efter optræning af personalet i Hjemmedialyse, klinik 2134.  ​Dialysevæske leveres direkte til patienten i hjemmet. Skal patienten ud at rejse, kan dialysevæske leveres på selve feriestedet i en stor del af verden.
Hjemme​dialysen

Der er ingen aldersbegrænsning i forhold til at blive behandlet med peritonealdialyse. Nyfødte og børn kan også behandles med peritonealdialyse. Hos børn er det forældrene, der optrænes til at varetage dialysen.

Peritonealdialysebehandling kan foregå på to måder - enten som CAPD eller via Natmaskine (APD)​.

Anlæggelse og fjernelse af peritonealdialysekateter

Hjemmedialyse, klinik 2134 har en operationsstue hvor peritonealdialysekatetre bliver anlagt og fjernet af afdelingens læger. Patienten bliver indlagt på Nyresygdomme, sengeafsnit 3131/3132​ forud for indgrebet.
Nyresygdomme, sengeafsnit 313173132​

Optræning i peritonealdialyse

Hjemmedialyse, klinik 2134 optræner patienter i enten CAPD eller natmaskine(APD). Optræningen tager gennemsnitlig 4-5 dage. Patienten trænes i hygiejne, poseskift, opsætning af maskinen, komplikationer, forholdsregler, varebestilling og videre forløb i peritonealdialyse. Patienten trænes enten i Hjemmedialyse, klinik 2134 eller hjemme hos patienten selv. Optræningen inkluderer altid et hjemmebesøg, hvis patienten ikke er trænet hjemme.

Opfølgning

Patienten kommer til ambulant besøg hver 6-8 uge efter optræningen i peritonealdialyse – i starten hyppigere. Et ambulant besøg indeholder kontrol af blodtryk, vægt, blodprøver og peritonealdialysekatetret. Desuden indeholder hvert besøg opfølgende vejledning omkring peritonealdialysebehandlingen.

Endvidere hjælpes patienten med rejsebestilling og rejsebreve til ferier. Hvert halve år udføres en kvalitetsmåling af peritonealdialysebehandlingen.

Alle patienter får tildelt en fast kontaktlæge og kontaktsygeplejerske og kontrolleres fortrinsvis af disse ved de ambulante besøg.​​
Redaktør