Henvisning og visitation til Afdeling for Nyresygdomme

​Krav til henvisninger til Afdeling for Nyresygdomme.

Henvisninger til NyreTX recipientudredning

Alle henvisninger til NyreTX recipientudredning skal opfylde følgende krav:

 1. Henvisningen sendes elektronisk
 2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
 3. Eventuelle billeder overføres/sendes
 4. Eventuelle beskrivelser sendes


Ad 2.
Henvisningsskabelon til generering af oplæg findes her:
Henvisningsskabelon til NyreTX recipientudredning


Skabelonen benyttes ved følgende henvisningsårsager:
Nyretransplantation, nyreTx-venteliste, nyreTx recipientudredning, nyreventeliste.


Henvisning til Nyresygdomme, klinik 2134 sendes elektronisk.
 

Anfør venligst

 • Patientens navn, CPR nr, adresse samt telefonnummer (gerne flere)
 • Henvisende læges navn, adresse og telefonnummer (direkte nummer)
 • Henvisningsårsag
 • Prioritering (akut eller elektiv)
 • Befordring (kommer selv, skal hentes)
 • Særlige forhold (f.eks. behov for  tolk, i givet fald hvilket sprog)
 • Kort anamnese/oplæg. Ved henvisning på grund af P-kreatinin forhøjelse er det væsentligt at oplyse om aktuelle og tidligere målinger af P-kreatinin, aktuelle B-hæmoglobin, blodtryk, vægtændringer og resultat af urinstix undersøgelse. Hvis situationen ikke er akut, gerne henvisning til ultralydskanning af nyrer og urinveje m.h.p. nyrestørrelse og afløbsforhold, inden patienten henvises hertil. Fund ved ultralydsundersøgelse bedes beskrevet i henvisningen. Væsentlig comorbiditet (f.eks. hypertensio arterialis, diabetes mellitus type 1 eller 2, morbus cordis ischaemicus og/eller incompensatio, KOL, hypertensio arterialis, tidligere malignitet) bedes anføres.
 • Medicinstatus
 • Evt. caveRedaktør