​​​

Dialyse, klinik 2 på Frederiksberg Hospital

Dialyse, klinik 2 er en satellitklinik fra Rigshospitalet beliggende på Frederiksberg Hospital, Vej 8, indgang 2.

Dialyse, klinik 2 tilbyder hæmodialyse og hæmodiafiltration til patienter med kronisk nedsat nyrefunktion. Behandlingen kan foregå som:


Lim​​​​​ited Care

Limited Care betyder "begrænset pleje" og henviser til, at patienten er interesseret i, i samarbejde med sygeplejersken, at tage aktiv del i sin behandling.

​​​

Self​ Care

Næste skridt kan være, at patienten oplæres til at tage det fulde ansvar for hæmodialysebehandlingen uden hjælp, og at hæmodialyse foregår på Dialyse, klinik 2 efter, at øvrige patienter og personale er gået hjem.

​​
​​Hjemmeh​​æmodialyse

​Det er også muligt for patienten, at blive oplært i at køre hæmodialyse i eget hjem.

Find Dialyse, klinik 2 på vores kort

Redaktør