​​​​​​​​​​​​​

Dialyse, klinik 2133

Dialyse, klinik 2133 ligger på 13. sal, opgang 2, Afsnit 2133.

Dialyse, klinik 2133 tilbyder hæmodialyse til akutte og ambulante patienter, børn såvel som voksne. Derudover foretager klinikken en del andre forskellige dialyselignende behandlinger.

Dialyse, klinik 2133​​ behandler patienter fra de fleste  specialer på Rigshospitalet, inkl. patienterne på intensive afsnit.

Klinikken udfører ca. 600 dialyse behandlinger pr. måned.


​​
Redaktør