​​​​​​

Dialyse, klinik 8601

Dialyse, klinik 8601 ligger i opgang 86, Stueetagen

Dialyse, klinik 8601 tilbyder behandling af patienter med kronisk nedsat nyrefunktion. Der udføres både hæmodialyse og hæmodiafiltration i klinikken.


Redaktør