​​​​

Dialyse, klinik 1 på Frederiksberg Hospital

Dialyse, klinik 1 er en satellitklinik fra Rigshospitalet beliggende på Frederiksberg Hospital, Vej 10, Indgang 4, stuen.

Redaktør