Forskningsenheden for Medicinske Nyresygdomme

Professorer

Ledende overlæge, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen

Leder af Forskningslaboratoriet

Klinisk forskningslektor, overlæge, PhD Mads Hornum

Ansatte i forskningslaboratoriet

Molekylærbiolog, Marya Morevati
Bioanalytiker, Andreas Haltorp
Bioanalytiker, Nina Sejthen
Projektsygeplejerske, Helle Corint

PhD studerende:

Forskningsenheden arbejder med og vejleder aktuelt 11 Ph.D studerende, heraf én cand scient og en cand.san.

Post doc:

4 læger er tilknyttede som 20% post doc

Forskningens hovedområder: 


Kliniske interventionsstudier

 • Investigator initierede
 • Sponsorerede​


Akut nyreinsufficiens

 • ​Intensiv terapi
 • Graviditets associeret


Kronisk nyresygdom

 • Metaboliske forandringer inklusive diabetes, glucagon, galdesyrer, non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
 • Kardiovaskulær sygdom og hypertension
 • Progressionshæmning, patofysiologi
 • Autosomal Dominant Polycystisk Nyresygdom (ADPKD)
 • Diagnostik og markører inklusiv metabolomics og lipidomics
 • Knoglesygdom 


Transplantation, nyre- og multiorgan

 • Klinisk
 • Immunologisk
 • Kirurgisk
 • Infektion/vaccination
 • Posttransplantations diabetes mellitus


Renal vasculitis og glomerulonefritis

 • Immunologi
 • Klinisk intervention
 • Epidemiologi
Dialysebehandling

 • Endokarditis
 • Atrieflimren
 • Loop recorder
 • QoL og kvalitativ forskning


Hypertension

 • RenovaskulærEpidemiologi

 • Befolkningsundersøgelsen LOFUS
 • Kronisk nyresygdom
 • Akut nyresygdom


Sygeplejeforskning, kvalitativ forskningSpeciallæger

Nefrologisk afdelings 12 fastansatte speciallæger deltager alle i nyremedicinsk forskning indenfor et eller flere af hovedområderne.

Samarbejde

Internt og externt samarbejde med mange specialer
Bredt nationalt og internationalt samarbejde.

Redaktør