Nyresygdomme

Nyresygdomme omfatter sygdomme i nyrer og urinveje.​

​​

Kirurgiske og medicinske nyresygdomme

De kirurgiske nyresygdomme varetages af det urologiske speciale på Urologisk Klinik og de medicinske af det nefrologiske speciale på Nefrologisk Klinik. Mange patienter behandles i samarbejde mellem de to klinikker.
Urologisk Klinik

Urinvejsinfektioner og lettere grader af nedsat nyrefunktion behandles i mange tilfælde i almen praksis eller på den hospitalsafdeling, hvor patienten er indlagt med den sygdom, som er årsagen til indlæggelse.

Akut og kronisk nyresygdom

Det er vigtigt at skelne mellem akut og kronisk nyresygdom. Ved akut nyresygdom har mange patienter det alment dårligt. Det kan skyldes, at nyrefunktionen er svært nedsat, eller at nyresygdommen er led i en anden alvorlig sygdom.

Hurtig afklaring af diagnosen og korrekt behandling kan i en del tilfælde være afgørende for det videre forløb af sygdommen og prognosen. Ofte finder behandlingen sted i samarbejde med andre specialafdelinger som for eksempel intensivafdelingen.

Kronisk nyresygdom er ofte en følge af andre sygdomme som for eksempel forhøjet blodtryk, diabetes eller lidelser, hvor immunforsvaret er involveret. Nefrologisk afdeling har derfor et tæt samarbejde med andre medicinske specialer som kardiologi, endokrinologi og reumatologi.

Symptomer

Symptomerne ved de kroniske nyresygdommme kan være meget beskedne, ofte er der kun øget træthed. Derfor stilles diagnosen hos en del patienter først ved fremskreden sygdom.

I andre tilfælde findes sygdommen ved blodprøvekontrol i forbindelse med almindelig sygdomsfornemmelse eller ved påvisning af æggehvidestof i urinen i forbindelse med ophobning af væske i kroppen.

Ved alle former for kronisk nyresygdom har behandlingen til formål at formindske symptomerne og at undgå forværring af nyresygdommen. Desuden forebygges de komplikationer og følgesygdomme, som hyppigt ses ved kronisk nyresygdom.

Behandling

Behandling med hæmodialyse og nyretransplantation har en central plads i klinikken. Sidstnævnte sker i tæt samarbejde med Urologisk Klinik​. Også svær blodtryksforhøjelse, forstyrrelser i vand- og saltbalancen samt behandling af en række forgiftninger er klinikkens arbejdsområde.
Urologisk Klinik​

Nyresygdomme hos børn

Nogle nyresygdomme kan ses hos børn og behandles på BørneUngeKlinikken. Mere komplicerede tilfælde behandles i samarbejde mellem børnelæger og nefrologer.
BørneUngeKlinikken


Redaktør