Kost og nyresygdom

​Der kan blive behov for kostændringer hos de fleste patienter med nedsat nyrefunktion. Kostændringerne kan afhjælpe, eller nedsætte de symptomer nyresygdommen kan give.

    
Ved nyresygdom opstår der ofte behov for kostmæssige ændringer. Hvornår behovet opstår er individuelt og sker ud fra en lægelig vurdering. Din læge eller sygeplejerske vil ved behov sende en henvisning til samtale med en diætist. Du kan også selv bede om samtale med en klinisk diætist, hvis du er usikker på, hvordan du skal spise, når du er nyresyg, eller hvis du har et ikke-planlagt vægttab.
 
Der er to kliniske diætister tilknyttet Nefrologisk Klinik på sengeafdelinger, ambulatorie og dialyseafsnittene. Vejledning af klinisk diætist vil blive tilbudt alle nye patienter i dialyseafsnittene og efter behov i ambulatoriet og på sengeafsnittene. Vejledningen tager udgangspunkt i din ernæringstilstand, vante kostvaner, aktuelle blodprøver og appetit. Dine pårørende er velkomne til at deltage i samtalen. Generel information om kost ved nyresygdom kan ses i pjecen herunder. Husk at dine behov kan være anderledes. Du kan finde flere oplysninger om kost ved nyresygdom på Nyreforeningens hjemmeside.

Deltager du i Nyreskolen, vil de kliniske diætister undervise i kost ved nyresygdom.
 
Efter nyretransplantation tilbydes der vejledning af klinisk diætist i ambulatoriet omkring gode kostvaner med udgangspunkt i de officielle kostråd, som kan ses på www.altomkost.dk

Du kan læse mere om diætbehandling i pjecen herunder.


Redaktør