Dialyse i Nefrologisk Klinik

​​Behandling med hæmodialyse og peritonealdialyse.​

Ved akut og kronisk nyresvigt kan dialysebehandling komme på tale.
Der er to former for dialyse


Information om de to forskellige dialyseformer sker enten i Nyresvigtsambulatoriet eller i Hjemmedialysen.

Patienter med kendt nyresygdom, som går til kontrol i Nefrologisk Ambulatorium, bliver tilbudt information om dialyse i Nyresvigtsambulatoriet, når nyrefunktionen er omkring 20% af det normale. 

Patienter der bliver indlagt akut på et af sengeafsnittene, og som skal starte dialyse med det samme, bliver informeret i Hjemmedialysen, enten lige før eller lige efter dialysen er startet. 

Informationen er opbygget som en samtale med undervisning om dialyse og dialyseformer. Der bliver informeret om både peritonealdialyse og hæmodialyse og om hvad de to former for dialyse indebærer.  Der lægges stor vægt på, hvad dialysen betyder for den enkelte patient i hverdagen. 

Vi opfordrer pårørende til at deltage i informationen. 

Informationen følges op i ambulatoriet, sengeafsnittet eller dialyseafsnittet.​


Redaktør