Sengeafsnit 3131 og 3132

​Nefrologisk Klinik, sengeafsnit 3131 og 3132 ligger på 13. sal, opgang 3. 

Besøgstid

Vi har fri besøgstid.

Behandling

I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom, forhøjet blodtryk, forstyrrelser i væskebalancen og sjældne forgiftninger. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af deres sygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Afsnittet behandler også voksne patienter i hæmodialyse eller peritonealdialyse, der har behov for indlæggelse. 

I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter med behov for kortvarig indlæggelse. 6-døgnsafsnittet er åbent fra mandag morgen til lørdag kl. 13.

Afsnittet er delt op i 4 grupper, hvoraf den ene er studieunit, der tager sig af uddannelsen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Afsnittet har i alt 24 heldøgnssenge, hvoraf 17 hører under Nefrologisk Klinik. De resterende 7 senge hører under Endokrinologisk Klinik.

For mere detaljeret praktisk information i forbindelse med indlæggelse henviser vi til pjecerne herunder.


​​


Redaktør