Forskningsansatte i Nefrologisk Klinik

Professorer og ph.d. studerende tilknyttet Nefrologisk Klinik

Professorer


​Intern medicin, nefrologi
​​Klaus Ølgaard
Professor, overlæge, dr. med.

​Kronisk uræmi og metaboliske forstyrrelser
​​Bo Feldt-Ramussen
Ledende overlæge, professor, dr.med.

​Transplantationsmedicin
​Søren Schwartz Sørensen
Professor, overlægePh.d. studerendeRedaktør