Nyreskole

​Nyreskolen er et kursustilbud som en del af behandlingstilbuddet til alle patienter tilknyttet Nefrologisk Klinik, hvor diagnosen kronisk nyresygdom er stillet. Tilbuddet kræver ikke henvisning fra egen læge.

​Formål og indhold

At give et bredt indblik i, hvordan nygesygdomme kan påvirke helbred, hverdag og livskvalitet. 

Fagpersonalet forklarer symptomernes årsag og behandlingsmuligheder.
Skabe relationer til andre med nyresygdom og deres pårørende.
Emnerne vil berøre sociale og psykologiske aspekter omkring nyresygdomme,  dialysebehandling og transplantation. ​

Målgruppe

Alle patienter tilknyttet Nefrologisk Klinik, med diagnosen kronisk nyresygdom, får tilbudt kurset som en del af behandlingstilbuddet. 

  • Patienter inviteres med en pårørende.
  • Patienter under 16 år skal ledsages af en pårørende.
  • Maks. 10 patienter pr. hold.​

Tilmelding og visitation

Personlig henvendelse til Nefrologisk Ambulatorium afsnit 2134 på telefon 35 45 21 36, kl. 9.00 til 15.00. 
Tilmelding kan også ske via personalet i behandlende afsnit, hvor pjece og kususprogram forefindes. 
Patienter fra Nefrologisk Ambulatorium modtager skriftlig bekræftelse og kursusprogram med yderligere oplysninger. ​

Tid og sted

Kurset afholdes torsdage kl. 14.00 - 17.15​ på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Lokale, transport og parkeringsmulig​heder oplyses ved tilmelding. 
Der er adgang for kørestolsbrugere. ​

Forløb

Hvert kursus forløber over en måned, med 3 torsdage af hver 3 timers varighed (kl. 15.00 - 18.00). 
Kurset udbydes 7 gange pr. år - januar, marts, april, juni, september, oktober, november.​

Udbyder

Undervisere er specialeuddannet personale fra Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet: Læger, diætist, socialrådgiver, sygeplejersker m.fl. ​

Pris

Gratis for patienter og pårørende. ​

Transport

Der ydes tilskud til transport efter gældende regler om befordring ved kontrol/behandling på hospitalet.​


​​


​​​
Redaktør